Ứng tuyển

Thời gian làm việc tại Obox Group như thế nào?

Thời gian làm việc tại Obox Group được cố định theo sự sắp xếp của quản lý hoặc linh hoạt theo lịch đăng ký của nhân sự và thể hiện trong hợp đồng làm việc, nhưng đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Tất cả nhân sự đều phải tuân thủ thời gian làm việc đã đăng ký, không được đi trễ – về sớm trừ trường hợp khẩn cấp có sự đồng ý của quản lý trực tiếp.

Obox Group sẽ training Thực tập sinh theo Online hay Offline?

Đối với Thực tập sinh tại Obox Group thì các bạn sẽ được training 100% theo hình thức Offline tại văn phòng chính của công ty và Thực tập sinh đều phải đăng ký lịch làm việc của mình trùng với lịch làm việc của mentor chính để được nhận sự hướng dẫn trực tiếp từ các mentor.